Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

13.10.2019 Zarybnenie menších nadrži kaprom K3

Dnes sme ukončili zarybnenie kaprom K3 aj na menších nádržiach. Zarybnili sme VN Budkovce I, II, v množstve 2000kg, VN Kolibabovce – 500kg, VN Blatce Lapoš 100kg, Laborec č.2 dole na žehličke 300kg. Znovu sa potvrdil správny vyber auta na zarybnenie , keď k týmto nádržiam a po Laborci nie je možné sa dostať autami určenými firmou na rozvoz rýb. Našim autom L 200 sme rozmiestnili ryby podľa požiadavky hospodárov. Dnešného zarybnenie sa zúčastnili pp. Kačmarský, Sisák, Vaľo, Stričko, Kočiš, JUDr. Tomko, MGr. Oravec, Buksár, Ďurik, Varga, Stretavský, Janoušek, Koščák.