Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

12.3.2017 MESTSKÁ KONFERENCIA MICHALOVCE

Je nedeľa 12.3.2017, deň keď členovia Mestskej organizácie Michalovce si určili za deň Mestskej konferencie. Po už uskutočnených členských schôdzach Obvodných organizácii prišli do Zlatého Bažanta v Michalovciach aj ich zástupcovia . Dnes to bol rekord v účasti členov. Prišlo 161 členov. Priestory Reštaurácie postačovali a tak po úvode pána podpredsedu J.Sisaka začala Mestská konferencia voľbou mandátovej a návrhovej komisie. Po prvýkrát sa členom predstavila aj nová ekonómka Ing. Choutková svojou správou a rozpočtom. Správu o činnosti výboru prednesenú predsedom postupne dopĺňali jednotlivý členovia výboru za im zverené činnosti. Takže bola to dosť obsiahla správa. Tu sa členovia dozvedeli o činnosti počas celého roku 2017.
Členovia odsúhlasili aj prednesenú správu kontrolnej komisie. Obsiahla bola aj správa hlavného hospodára, kde okrem zarybňovania boli vysvetlené členom aj postupy a kroky výboru pri úhyne na Laborci. Hlavný hospodár oboznámil prítomných aj s výsledkami výskumu PCB látok v rybách , ktoré sa robili v roku 2017. Návrh Stanov
a riešenie jednotlivých bodov predniesol tajomník organizácie. Nadišiel pre členov najzaujímavejší bod a tým bola tombola a najťažší úlovok roka. Rok 2016 bol zatiaľ najlepší a hodnotených úlovkoch bolo 49. V jednotlivých cenách sa tešili vyžrebovaný z povoleniek. Vyznamenaných tohto roku bolo veľa , nakoľko rok 2016 bol aj rokom osláv 90. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu na Slovensku. Na záver bola prednesená Mandátová správa o počte členov a Návrh na uznesenie. Nakoľko sa počas schôdze hlasovalo o jednotlivých bodoch tak na záver sa odhlasovala jednohlasne celková sprava. Z celého priebehu schôdze bol tajomníkom organizácie p. Angim robený zápis s presným počtom hlasovania. Zostal nám už iba čas na chutný obed a rozlúčka s priateľmi.