Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

11-12.2.2017 Členské schôdze OO Budkovce,Strážske

11.2.-12.2.2017 členské schôdze OO
Sobota a nedeľa v Budkovciach a Strážskom mali byť sviatkom rybárov . V sobotu v Budkovciach sa zišlo iba 20 členov Obv. organizácie a tak sa muselo čakať pol hodiny, aby po odsúhlasení sa mohlo rokovať a predniesť správy organizácie a Výboru Mestskej organizácie. Je to veľká škoda, že tato príležitosť z radov rybárov nie je využitá. V diskusii sa väčšina zaoberala brigádami a zároveň bol prednesený návrh na úpravy výšky brigádneho na 20€. Odsúhlasený bol návrh výboru MsO na bezplatné povolenie pre členov po dovŕšení 75 rokov.
V Strážskom dnes v nedeľu sa stretlo 29 členov. V zasadačke Mesta Strážske schôdza mala svoju úroveň. Prednesené správy z Obv. organizácie p. Sisákom, Mestskej organizácie p. Šaffom a hospodárom p. Kačmarským boli vyčerpávajúce a uspokojili členskú základňu.
V diskusii bol návrh na bezplatné povolenia 75 ročných schválený, brigádnické návrh na zvýšenie. Zároveň predseda oboznámil členskú základňu s poverenými osobami, ktorí budú upozorňovať na neporiadok a upratanie lovného miesta. Predseda poprosil záujemcov o rozhodcu na Zemplínskom kaprovi , aby oznámili svoje mena organizátorovi,