Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

10.2.2019 Členská schôdza OO Sobrance

S členskými schôdzami začali dnes 10.2.2019 v OO Sobranciach. Schôdza oznámená vo vývesnej skrini organizácie a zverejnená na web stránke Mestskej organizácie pritiahla veľmi malý počet členov OO. Prišlo iba 39 členov spolu s výborom OO. Za Mestskú organizáciu Michalovce sa zúčastnili schôdze traja členovia predsedníctva ,nakoľko predseda bol poverený RADOU účasťou na schôdzi v Čiernej n/T. Schôdza napriek malej účasti mala hodnotný charakter. Tajomník MsO vysvetlil vo svojej správe prácu výboru MsO , ale hlavne podrobne informoval o novom zákone, vyhláške a privlastnení si úlovkov podľa § 14. Odovzdanie diplomov členom za aktívnu prácu v OO Sobrance bolo vyvrcholením programu schôdze.