Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

1.4.2017 Zarybnenie kaprom K2

Zarybňovali sme kaprom K2
Sobota bola po brigáde v Pozdišovciach aj zarybňovacím dňom . Dnes 1.4.2017 nám boli z RADY Žilina dodané kapry K2 v množstve 550kg. Tie boli rozvezené postupne do Budkoviec na Dušu – 100kg, Čiernu vodu – 100kg, Oknu – 150kg, Sobranecký potok 1,2 – 200kg. Zarybnenia sa zúčastnili za OO Budkovce pp. Ivanko, Vaľo, Ďurik. Za OO Sobrance pp. Buksár, Rožko, Hofman, Horňák. Za kontrolnú komisiu p. Gavula. Za MsO Michalovce pp. Kačmarský, Balint.