Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

1.4.2017 Brigáda na VN Pozdišovce

1.4.2017 – dnes sa brigádovalo na VN Pozdišovce. Na brigádu bolo potrebné sa nahlásiť u hl. hospodára , alebo vedúceho brigádnickej činnosti p. Balinta. Tuto možnosť využilo 26 našich členov. Brigádovalo sa po celom rybníku . Robil sa výsek porastov na hrádzi, úprava ciest, poriadky okolo altánkov a samozrejme zber odpadu. Aj dnes sa vyzberalo 30 vriec po jeseni, hoci v marci sa chytalo len niekoľko dni. Ďalšia brigáda nás tu čaká na úprave pravej strany. Bude sa upravovať cesta kameňom . Výbor včas oznámi dobrovoľníkom na našej stránke deň brigády.