Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

„0“ ročník Memoriálu Jozefa Nadzama

Na návrh OO Budkovce a MsO Michalovce sa na VN Budkovce I – uskutočnil pretek Rybárskej stráže v love rýb na plávanú. Členovia Rybárskej stráže súťažili o putovný pohár dlhoročného člena a bývalého predsedu Obv. Organizácie Budkovce. Po vylosovaní stanovíšť , každý súťažiaci si zvolil spôsob lovu a výstrelom o 9:00h pretek začal. Najviac sa darilo nášmu hospodárovi p. Kačmarskému, ktorý sa stal celkovým víťazom a získal putovný pohár na jeden rok.
Poradie : 1, Rastislav Kačmarský
2, Pavol Cibík
3, Ján Sisák
Po odovzdaní cien, predseda MsO p. Šaffa prisľúbil na I. ročník aj účasť z okolitých organizácii. Podujatie skončilo výborným guľášom veliteľa Rybárskej stráže p. Hujdiča.