V nedeľu brigádovalo sa na VN Vyšná Rybnica. Aj keď bolo daždivé počasie úkol bol jasný, pripraviť brehy nádrže pre súťažiacich. Tohto roku nás čakajú dvoje preteky 5.5. a 11.5.
Cela trať je vykosená, smetie vyzberané, skratka čakáme na súťažiacich. Brigády sa zúčastnilo 10 brigádnikov a 7 členov výboru OO a RS.
výbor OO Sobrance

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist