Od piatka do nedele sa zúčastnili naši 12 členovia MsO praktických jednaní , pohovorov, prednášok v Ivanke pri Dunaji. Dnes v nedeľu absolvovali skúšky už z nového zákona 216 a novej vyhlášky 381 . Všetci obstali na výbornú, takže mame 12 nových členov Rybárskej stráže. Výbor MsO im všetkým gratuluje a sme radi , že ste boli prví z našej organizácie ,ktorí absolvovali tak náročné skúšky.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist