V sobotu 30.3.2019 sme zarybňovali kaprom K2 z Brzotína. Nádherný kapor bol rozmiestnený podľa plánu zarybnenie v množstve 1000kg do našich rybníkov a tečúcich vôd takto : VN Vyšná Rybnica 100kg, VN Pozdišovce 200kg, VN Materiálová jama 100kg, Okna č.1 200kg, Čierna voda 100kg, Duša 100kg, Sobranecký potok 200kg. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Kačmarský, Mesaroš, Zinič, Stretavský, Kašaj, Rožko, Ďurik, Geroč.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist