Brigády na VN Budkovce I a II - 12.3.2016
Prvej tohtoročnej brigády na VN Budkovce II. sa zúčastnilo 14 ľudí
a na VN Budkovce I. sa zúčastnilo 23 ľudí
Poroznášali sa kopy hliny a upravovala sa poľná príjazdová cesta pri VN Budkovce I. Zbieral sa odpad, vytínali sa kroviny .Na chate sa upratovalo, čistilo. Veci a materiál zo spodu sa dával do podkrovia aby sa mohli robiť ďalšie miestnosti
Na VN Budkovce II. sa čistili brehy nádrže od krovín, vrchná lúka sa čistila a zbieral odpad.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist