V Pozdišovciach pokosené
V sobotu 13.6.2015 , ráno o 5:00 na VN Pozdišovce po úvodnom školení brigádneho referenta p. Balinta ,už boli naštartované kosačky a 14 brigádnikov MsO Michalovce sa pustilo do kosenia hrádze. Každoročná úloha z Povodia Laborca bola splnená v doobedňajších hodinách.
Výbor MsO Michalovce ďakuje všetkým zúčastneným, ktorí prišli aj napriek veľkým horúčavám a v čase voľného víkendu.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist