V Budkovciach majú za sebou 2 brigády.
28.3. sa zúčastnilo brigád v Budkovciach a na Dúbravke spolu 31 ľudí
11.4. na jednotke: vytínanie krikov, zrezanie polámaných stromov, sadenie nových stromčekov, zberanie odpadu, čistenie panelovky od nánosu, rezanie konárov, vyčistenie panelovky po bokoch v celej dĺžke. na jednotke teraz bolo 7 ľudí,
11.4. na dvojke: príprava altánku, betónovanie pätok, čistenie brehov, vykosenie brehu, zberanie odpadu, zavážanie dier hlinou, vyrovnávanie terénu
na dvojke 10 ľudí.

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist