Ďalší dorastenci do našich vôd

Dnes t.j. v piatok 20.3.2015 sme zarybnili ďalšie naše rybniky kaprom K1. Kapry v množstve 100 kg boli rozvezené a vpustené:
Baňa  25kg - 750 kusov
Vinné Jazero 25 kg - 750 kusov
VN Kolibabovce 50 kg  - 1500 kusov
Zarybnenia sa zúčastnili zo zarybňovacej komisie pp. Jožio, Oros.

Z výboru MsO - pp. Oravec, Hofman, Kačmarský

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist