Ďalších 10 vriec odpadu
25.7.2014 na žiadosť Povodia Laborca výbor upratoval Výpustný kanál. Krásna vizitka po rybároch v podobe odpadu v 10 vreciach hovorí za všetko. Ten istý problém pretrvajúci už roky na Výpustnom kanály . No rybári , akoby nevnímali požiadavky Povodia a výboru MsO a boli imúnni voči poriadku. Vrecia nechané na odpad sú povysypované a použité na úlovky. Na základe týchto pretrvávajúcich problémov výbor zaujme a vypracuje stanovisko.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist