Začalo jesenné zarybnenie 2013
Včera t.j.9.10. sme začali zarybňovať naše revíry podľa plánu zarybnenia na rok 2013.
Ako prvé sme zarybnili kaprom K3 VN Vinné jazero v množstve 1500kg , kde platí zákaz lovu do 31.10.2013. To znamená lov povolený 1.11.2013.
V tom istom čase 9.10. sme zarybňovali karasom a zubáčom. Zarybňovali sa revíry
VN Vyšná Rybnica - zubáč - 50kg, karas - 500kg
VN Materiálová jama - zubáč - 25kg
VN Budkovce I,II - zubáč - 50kg, karas - 500kg
VN Vinné jazero -   zubáč - 25kg

Zarybnenia sa zúčastnili : pp. Kačmarský R., Cibík P., Hoffman M., Puskajler L., Vaľo J.,

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist