Zarybňovali sme pleskáčom

Dnes, podľa zarybňovacieho plánu, sme zarybňovali naše rybníky pleskáčom vysokým.

Pleskáč vysoký P1 by mal nahradiť bielu rybu v našich vodách a pri výtere dostať túto rybu do našich vôd.

Ryby boli nasadené do VN Pozdišovce 2000ks, VN Materiálová jama 500ks a VN Vyšná Rybnica 500ks.

Zarybnenie previedol hospodár MsO p. Kačmarský z chovnej stanice Košarovce.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist