Aktív Rybárskej stráže 27.3.2011

Aktívu sa zúčastnilo 27 členov Rybárskej stráže, podľa prezenčnej listiny.

Na úvod predseda MsO privítal zúčastnených a poďakoval im za prácu, ktorú odviedli v roku 2010. Zároveň vyzdvihol prácu disciplinárnej komisie.

 

 • Informoval o priebehu snemu v Žiline a účasti na rokovaniach so susednými organizáciami.
 • Informoval o zarybnení Z. šíravy v roku 2011
 • O záujme zahraničných firiem o organizáciu pretekov na Z. šírave
 • Výpustný kanál a kontroly na ňom
 • Pozval všetkých na zahájenie 1.mája na Baňu
 • Oboznámil s termínmi preteku dospelých Baňa 7.5. a Vinné 8.5., 14.5. obvodné organizácie Budkovce a Sobrance
 • 19 a 20.3. prebehlo školenie mladých rybárov
 • Júl 2011 tábor mladých rybárov na Paľkove

 

Veliteľ RS p. Hujdič

 • Prečítal hodnotiacu správu za rok 2010
 • Informoval o spoločných kontrolách a zistených nedostatkoch
 • Privítal stráženie výpustného kanála a upozornil na dodržiavanie rybárskeho poriadku
 • Upozornil na vypisovanie výkazov a vymenoval tých, ktorých sa týkali

 

p. Sisák

 • Informoval o III. Ročníku Zemplínskeho kapra a zároveň vyzval členov Rybárskej stráže, aby sa prihlásili za rozhodcov
 • požiadal o podklady ohľadom založenia organizácie

 

Diskusia:

 • Ing. Tadián - brigády r. 2011 - prvá už 9.4. Prímestská oblasť, čistota na rybníkoch, 15.5. deň čistoty na našich vodách
 • p. Balint v apríli budú osadené koše na odpad po rybníkoch
 • p. Balický - informoval o čistote na revíry Čierna voda
 • p. Puskajler - upozornil na vystupovanie člena RS a používanie alkoholu
 • p. Cibík - konštatoval výsledky kontrol a upozornil na tvrdší postih vo Vyšnej Rybnici
 • Ing. Marcin - navrhoval zlepšenie práce RS, navrhol 5 kontrol povinných pre člena mesačne
 • Ing. Kondik - obnovenie súťaže Memoriálu Milana Podstavského - bude 2.10.
 • p. Hujdič - spoločná rybačka RS 15.10. - v Budkovciach
 • p. Seňko - označenie výpustného kanála zladiť s Povodím, doplniť kasery

 

Za rozhodcov na Zemplínskeho kapra sa prihlásili:

 • Horňak Jaroslav
 • Čverčko Milan
 • Pjura Karol
 • Marcin Miroslav
 • Gajdoš Anton
 • Hoffman Miroslav
 • Kičinka Michal
 • Kalkahus Michal
 • Kondík Zdeno
 • Puskajler Ladislav
 • Serenče Marián
 • Cibík Pavol

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist