Mestská konferencia SRZ Michalovce

Výbor MsO SRZ Michalovce pozýva všetkých svojich členov na Mestskú konferenciu
SRZ Michalovce , ktorá bude dňa 27.2.2011 t.j. v nedeľu o 8:00 hod.  v zasadačke Nemocnice Š. Kukuru

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist