Výpustný kanál zo Zemplínskej šíravy
Dnešné jednanie zástupcov MsO SRZ Michalovce s vedením Povodia Laborca prinieslo zmiernenie zákazu lovu rýb . Zo 100m bola uzavretá dohoda na 50m od hrádze s tým , že MsO Michalovce vyznačí viditeľne tuto vzdialenosť a rybári ju budú rešpektovať. V prípade, že sa bude tato vzdialenosť porušovať Povodie zavedie znovu 100m hranicu.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist