Upozorňujeme členov MsO SRZ Michalovce , že akceptovanie odovzdania záznamov , predlžené Ministerstvom životného prostredia do 31.1 konči o 6 dni t.j. v nedeľu. Z informácii hospodára MsO je vidieť , že veľká väčšina svoju povinnosť si už splnila, preto žiadame tých , ktorí z rôznych objektívnych , ale aj neobjektívnych ,z dôvodu zabudnutia, záznamy o dochádzke neodovzdali , aby tak urobili v tomto týždni.

Vybor MsO SRZ Michalovce

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist