Výbor MsO Michalovce pracoval aj v nedeľu.
Nedeľa 9.2.2020 bola významná pre členov Rybárskej stráže MsO Michalovce. Tak ako každý rok sa členovia zúčastňujú školenia zo zákona, vyhlášky, rybárskeho poriadku. Nakoľko v zákone 216/18 dochádza neustále k upresneniam bolo nutné tieto upresnenia vysvetliť. Školenie previedli pp. Angi P. a Kalkahuz M. ,ako nový veliteľ RS. Včerajšieho školenia sa zúčastnilo 25 členov. Ďalší členovia výboru pp. Šaffa a Kačmarský sa zúčastnili na Členskej schôdzi v MO Čierna n/T.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist