Dnes sme zarybňovali šťukou naše revíry. Šťuka z Rybárstva DONA bola dodaná RADOU Žilina v množstve 200kg a rozmiestnená - Čierna voda 100kg a Laborec č.2 100kg. Za upratovanie a odvoz neporiadkov z Výpustného kanála nám RADA dodala 100kg šťuky, ktorú hospodár p. Kačmarsky rozviezol autom L200, VN Pozdišovce 50kg, VN Vinianske jazero 50kg.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist