Skip to main content
Späť na všetky zasadnutia

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce z 17.7 .2013

Zápis zo zasadnutia výboru MsO SRZ Michalovce
z 17.7 .2013

Pritomní : podľa prezenčnej listiny

1, Vestník SRZ RADA
Anketa do 13.9. – pre jednať
Ročná uzávierka RADY
Ponuka pstruha dúhového
Vydávanie osvedčení na chov rýb
Upozornenie hospodárov na nízky stav vôd na VN
Eurofondy na zarybnenie – aj Z. šírava
Pridelenie revírov hospodárom – živ. prostredie Michalovce

2, Ekonomická stránka
-Stav na účtoch k
30.6 .2013 je v SLsP , Dexia
-Stav pokladne p. Angi,
– Úhrada – Tábor MR 417,48€, bežné SPP, VSE
3, Informácia hospodára
Predaj povoleniek do konca júla 2013 – stav
El. prípojka Lúč – stav
Brigáda Kolibabovce – poďakovanie účastníkom, odviedli veľký kus práce
29.6. – Brigáda Pozdišovce -kosenie , malá účasť
Riešiť brigádnickú činnosť
Dane vzorky rýb na veterinu
Sobranecký potok – vypúšťanie odpadu-v riešení
Dojednané z DONY zarybnenie K2 podľa plánu
Zasadala Disciplinárna komisia – neustále porušovanie rýb. poriadku na Výpustnom kanály zo strany členov MsO Humenné a MO Snina, jeden člen vylúčený na 3 roky,
Zakúpenie novej kosačky
4, Rýb. stráž – p. Hujdič
Viac sa venovať výpustu a Čiernej vode
Zaslané upozornenie 3 členom na vyradenie
29.6. , 14.7. spoločné kontroly
Označiť viditeľne značenie na výpustnom kanály
5, Športová činnosť
Humenné pretek
Budkovce – 19 hodinový pretek kaprarský 1. ročník
Tábor mladých rybárov – určiť zodpovedných, urobenie tričiek pre dospelých, postavenie stanu vo štvrtok , program pre deti, zabezpečenie stravy, poistenie zabezpečené, zabezpečenie polície.

6, VII. Rybársky ples 18.1.2014
program

7, Chata Budkovce- v riešení
8, Zemplínsky kapor 14.9.2013 – 21.9.2013
Stav prihlášok a platby
Rozhodcovia p. Angi rozdelenie
Dávame vyrábať tabule, trička ,tašky, čiapky
Vynechaný sektor Hôrka pre rybárov a Zalužice Mlyn

9, Brigáda – Potrebná na výpustnom kanály

Diskusia –
Výborová schôdza august 10.8.2013