Podľa plánu zarybnenia prebiehalo dnes už avizované zarybnenie našich rybníkov. Do vôd sa dostalo krásnych kaprov ,oveľa viac , ako bol plán.
VN Pozdišovce- 2500 kg, VN Materiálová jama - 2000 kg, VN Vinné - 2000 kg, VN Budkovce1- 1150 kg, VN Budkovce2- 1150 kg - u Budkoviec splnený dlh z leta , VN Vyšná Rybnica - 2500kg, VN Kolibabovce- 500kg, VN Blatce Lapoš - 100 kg, Laborec pre nízky stav vody 300 kg bude zarybnené v jarných mesiacoch.
Zarybnenia sa zúčastnili R. Janoušek za KK, zarybňovacia komisia pp. Oros, Koščák, člen M. Slepák,OO Sobrance M. Buksar, M. Horňak, OO Budkovce Varga, Ďurik, a pretekári BCC p.Seman.

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist