4.10.2018 Štvrtok
Dnes sme zarybnili naše rybníky a toky pstruhom potočným Pp1, pleskáčom 1 a karasom 1.
Karasom sme zarybnili VN Vyšná Rybnica 100kg, VN Vinianske jazero 100kg , VN Budkovce 100kg, VN Pozdišovce 100kg. Pleskáč 1 - VN Vyšná Rybnica - 2000ks, VN Vyšná Rybnica - 2000ks, VN Vinianske jazero - 2000ks, VN Budkovce - 2000ks.
Pstruh potočný 1 - Okná 2000ks ,prítoky ZŠ 2000ks ,Orechovsky potok 500ks
Zarybňovalo sa zo strediska Svit a strediska Košarovce. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Buksár, Kačmarský, Janoušek.

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist