Materiálová jama - Baňa Michalovce
Z dôvodu neustálych zlých poveternostných podmienok, sme ako výbor upozorňovaní občanmi, políciou , že sa objavujú uhynuté kapry na tomto revíri. Výbor požiadal listom RÚVZ Michalovce o odber vzoriek vody. Žiadosť bola osobne odovzdaná na sekretariát RÚVZ Michalovce. O ďalších výsledkoch Vás budeme informovať na stránke SRZ Michalovce.
Viď žiadosť.

rúvz

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist