Upozorňujeme členov MsO SRZ , ktorí do dnešného dňa neodovzdali Záznam o dochádzke , aby si povinnosť splnili do termínu 15.1.2018. Vyplnený , spočítaný Záznam odovzdajte v Rybárskom dome , alebo v predajniach Rybárskych potrieb PETER. H + H. Prehľad o úlovkoch sa odovzdáva aj v prípade, že ste neulovili žiadny úlovok, alebo ste sa rybolovu nezúčastnili. V prípade neodovzdanie Záznamu o úlovkoch v stanovenom termíne vám nebude vydané povolenie na rybolov .

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist