V sobotu a nedeľa bola dňom mladých rybárov. Na základe pozvánok výboru MsO prebehlo školenie zo zákona , vyhlášky a rybárskeho poriadku v Rybárskom dome. Prišlo 30 mladých rybárov. Za výbor privítali deti pp. Šaffa, Kačmarský, Balint, Angi a Seman. Deti boli oboznámené s pravidlami lovu rýb po teoretickej stránke , boli im premietnuté DVD a zároveň urobili krátke testy. Na záver boli pozvaní na praktickú časť , ktorá bude na Bani 13.4.2014.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist