Vážení rybári, členovia ObO SRZ Sobrance,


Výbor Obvodnej organizácie SRZ Sobrance Vás týmto srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 23. marca 2014 so začiatkom o 9:00 hod. v jedálni gymnázia v Sobranciach.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze a privítanie hostí
2. Príspevky MsO SRZ Michalovce
3. Správa o činnosti za rok 2013
4. Plán práce na rok 2014
5. Voľba členov výboru ObO SRZ Sobrance
6. Diskusia
7. Záver

 

2. marca 2014
Výbor ObO SRZ Sobrance

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist