Aktív Rybárskej stráže - 2013
Tohto roku aktív Rybárskej stráže bol zvolaný veliteľom RS na 17.3.2013. Takže nedeľa patrila členom RS, ktorí sa zišli do Rybárskeho domu , aby vyhodnotili rok 2012.
Na úvod predseda MsO p. Šaffa privítal prítomných , poďakoval za odvedenú prácu a oboznámil prítomných s programom aktívu.
Veliteľ RS p. Hujdič dopodrobna rozobral každú činnosť v tomto poradí:
- Vyhodnotenie roka 2012
- 430 kontrol
- Spoločné kontroly 17
- Odobrané povolenia 16 - no odobrali ich iba 5 členovia
- Prístup jednotlivých členov k pretekom našej organizácie, potreba nosiť uniformy
- Slušné vystupovanie
- Kontrola Rybárskych lístkov
- Neporiadok na lovných miestach
- Bezplatné povolenia odsúhlasené a vydané pre vozičkárov
- Rozdelenie členov na jednotlivé vodné plochy
- Vyhodnotenie výkazov s poukázaním na chyby
- Vyhodnotenie troch najlepších členov rybárskej stráže za rok 2012
Predseda MsO :
- Vyhodnotil rok 2012
- Oboznámil s úlohami ktoré nás čakajú v roku 2013 v pretekoch, brigádach, zarybnení
Hospodár MsO :
- Upozornil na lov deti a zapisovanie úlovkov - kontrola RS , nevšímavosť
- Požaduje 1x mesačne spoločnú kontrolu na ČV
- Vysvetlil lov bez použitia krmitkovej zmesi
Diskusia :
p. Ondo - Doriešiť členov RS na Materiálovej jame Mi
p. Kondík - Podporil nosenie uniforiem na akcie organizácie, Dodržiavanie poriadku na VN, Revír ovanie / Uh/, Zarybňovanie Sobr. Potok, Obnoviť pretek dvojíc na Z. šírave/ M. Podstavského/, Slabá účasť členov na Mestskej konferencii a OO Budkovce.
p. Cibík - Spoločné kontroly/ chodia vždy ti istý/ , Žiadal členov na účasti aj pri iných akciách organizácie
p. Demčak - riešiť výpustný kanál / autom/ a prechod na druhu stranu, Neporiadok riešiť tým , že členovia RS budú mať pri sebe vrecia pre rybárov.
p. Gajdoš A. - Poriadok v okruhu 5m - lovné miesto, Kontrola detských povoleniek aj spätne.
p. Balický - Neporiadok na Čiernej vode- vývoz odpadu obyvateľmi obci.
p. Seňko - Riešenie neporiadku na Pozdišovciach, zničené nápisy na altánkoch- pomenovať podľa rýb. Hájenie rýb zjednotiť.
p. Angi - Oboznámil s pripravenosťou Zemplínskeho kapra 2013 a potrebou rozhodcov.
p. Tegi - Oboznámil s trvalým problémom Vinného jazera v letných mesiacoch a s úpravou kŕmenia, ktoré tejto vodnej ploche nepomôže.
Na jednotlivé diskusné príspevky odpovedali hneď predseda MsO p. Šaffa a hospodár MsO p. Kačmarský.
Aktív ukončil predseda MsO poďakovaním za prácu prítomným a poprial všetkým zdravie , chuť do ďalšej činnosti, ktorá je z roka na rok ťažšia.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist