Slovenský rybársky zväz
MsO SRZ Michalovce

 

 

 

Propozície

MEMORIÁL MILANA PODSTAVSKÉHO I. ročník
VINNÉ JAZERO - preteky na položenú (na ťažko)
9. ročník
8. máj. 2012

 

 

 

Vypracoval : organizačný výbor
Schválil : Výbor MsO SRZ Michalovce

VN VINNÉ JAZERO
V zmysle plánu športovej činnosti na rok 2011
z poverenia výboru MsO SRZ Michalovce, zorganizuje športová komisia pri MsO SRZ Michalovce súťaž v love rýb udicou - na položenú na Vinnom Jazere.

Účastníci súťaže

• Pretek pre vekovú kategóriu od 15 rokov

Termín súťaže

• 8. máj. 2012 - dvojkolový pretek

Miesto konania

• VN Vinné Jazero

Organizačný výbor

Riaditeľ preteku :p. Vladimír Šaffa
Hlavný rozhodca : p. Andrej Seman
Pomocní rozhodcovia : p.Angi Peter, p. Tibor Balint
Technický vedúci : p. Kačmarský Rastislav
Lekár preteku : MUDr. Anton Rudáš


Technika lovu

na položenú - jeden prút

 

 

 

Technické pokyny

• Spôsob lovu na položenú ( na ťažko) , loví sa na jeden prút osadený maximálne jedným košíkom (krmítkom) a jedným nádväzcom s jedným háčikom.
• loviaci môže mať pripravené ďalšie náhradné udice
• loví sa dvojkolovo
• pri kŕmení zakŕmovacou raketou systém nesmie byť osadený háčikom
• preteká sa za každého počasia. V prípade búrky bude pretek prerušený
• návnady a nástrahy - maximálne množstvo nie je stanovené
• organizátor si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia skrátiť dĺžku preteku
• v prípade neulovenia rýb, sa bude o ceny losovať
• bodovaná je každá ryba 1g  jeden bod
• každý pretekár súťaži na vlastnú zodpovednosť


Pretekárska trať

• trávnatý breh , hĺbka vody od 0,5 až 5m postupne stúpa

Výskyt rýb

• bielička, plotica, červenica, karas, jalec hlavatý, kapor, sumček americký, sumec, boleň, zubáč, šťuka, slnečnica pestrá .

Signály preteku

• 1 vystrel - vnadenie
• 2 vystrel - začiatok lovu
• 3 vystrel - päť minút do ukončenia preteku ( ryba musí byť zdolaná do ukončenia preteku, resp. ryba musí byť nad vodou inak sa táto ryba nie je bodovaná )
• 4 vystrel - koniec preteku
• V DRUHOM KOLE SIGNÁLY TAK AKO V PRVOM KOLE


Časový program preteku
prvé kolo
• 6,30 - 7:00 registrácia pretekárov ( losovanie lovného miesta - po 8,00 hod. registrácia nie je možná)
• 7,05 - 7,30 zahájenie, privítanie súťažiacich
• 7,30 - 7,50 zaujatie vylosovaného miesta, príprava
• 8:00 - 8,20 vnadenie
• 8,30 - 11,00 pretek
• 11:00 - 12:45 váženie úlovkov
obed - občerstvenie - prestávka
losovanie nových štandov

druhé kolo
12:45 - 13,00 presun na štandy
13:00 - 15,30 pretek
15,30 - 16,00 váženie úlovkov druhého kola
16,15 - 16,30 vyhodnotenie kôl - sumár výsledkov
16,30 - 17,00 vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien

Ceny

• Putovný pohár, na najlepších čakajú bohaté vecné ceny, poháre a diplomy

s pozdravom

PETROV ZDAR
Organizačný výbor MsO SRZ Michalovce

 

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist