Propozície stretnutia členov SRZ 29.5.2021 na Laborci -  XX . ročník M. Ohrádzanského .

Z dôvodu pandémie COVID 19 žiadame účastníkov stretnutia aby dodržiavali pred, počas a na konci lovu rýb na Laborci tieto podmienky.
1, Preukázať sa platným negatívnym covid testom
2, Zraz účastníkov stretnutia do 7:00 hod.
3, Vyber miesta od 7 do 8 hod. , dodržať 2m rozstupy , presun na miesto
4, 8:30 až 12:30 lov na jeden prút ľubovoľnou technikou - plávaná, feeder, ťažko
5, 12:30- 13,15 váženie na lovnom mieste, ryby sa púšťajú, boduje sa každý úlovok
6, Vyhodnotenie, ukončenie bude na lovnom mieste.
7, Organizátor si vyhradzuje zmenu propozícii podľa aktuálnej situácie Covidu pandémie a
aktuálnej Vyhlášky hygieny v okrese.
8, Maximálny počet 50.

Upozorňujeme : počas lovu sa strava nepodáva !
Žiadame Vás o dodržanie všetkých podmienok zverejnených vo Vyhláške hygieny.

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist