Plán vápnenia našich vodných plôch po úspešnom roku 2020 konečne nám počasie dovolilo. Vy vápniť naše revíry od pondelka sme začali na VN Vinianske jazero 320 kg , Vn Budkovce 1,2 40 kg a 120 kg, v utorok po vydaní povoleniek - VN Materiálová jama 120 kg , v stredu VN Vyšná Rybnica 400 kg , VN Kolibabovce 120 kg ,VN Blatce - Lapoš 40 kg ,a štvrtok VN Pozdišovce 400 kg .
Od pondelka máme naplánované aj podávanie medi kovaného krmiva RUPÍN ŠPECIÁL, takže bude zákaz si privlastnenia všetkých druhov rýb na VN Materiálovej jame a VN Blatce -Lapoš , keďže na ostatných revíroch platí zákaz lovu rýb do 31.5.
O podávaní RUPINU sme listom informovali a Veterinu Michalovce , odkiaľ nám prišiel písomný súhlas s jeho aplikáciou. Následne na to sme informovali starostov obci, aby nedošlo k situácii ako v roku 2020 na Vinianskom jazere.
Po podaní poslednej dávky rupínu bude oznámené dokedy bude platiť zákaz si privlastnenia rýb. výbor MsO

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist