Podľa plánu zarybnenia začalo dnes 9.10.219 jesenné zarybnenie našich vôd odsúhlasené Mestskou konferenciou. Dnes sme zarybňovali pleskáčom vysokým zo strediska Košarovce v množstve 10 000 kusov. Pleskáčom sme zarybnili naše vody takto : VN Kolibabovce - 2 500ks, VN Blatce Lapoš - 1500ks, Laborec č.2 - 4000ks, VN Pozdišovce - 2000ks. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Kačmarský, Janoušek, D. Treľo, P. Geroč.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist