Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Žiadosť o sponzorský dar

Mestská organizácia SRZ Michalovce so sídlom v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 66, v spolupráci s užívateľom revíru VN Z. Šírava RADA Žilina, usporiadajú v r. 2011 už III. ročník medzinárodného preteku v love kaprov dvojíc. Preto sa na Vás obracia v nádeji, že podporíte našu snahu o zatraktívnenie Zemplínskej šíravy a III. ročníka preteku Zemplínsky Kapor.

Našou ambíciou je potvrdiť výskyt kapitálnych kaprov na 3500 ha VN Z. Šírava a oživiť lov kaprov na tejto pýche Zemplína. Taktiež prilákať záujem deti a mládeže o tento atraktívny šport, ktorý je zároveň koníčkom a relaxom. Týmito pretekmi sa snažíme obnoviť aj cestovný ruch na tejto našej najväčšiej vodnej ploche a v jej okolí. Pretek je na medzinárodnej úrovni ktorého sa zúčastnia pretekári aj z okolitých krajín, čo je pre tento región veľkým plus. Na organizovaní preteku sa taktiež podieľajú okolité obce Vinné, Klokočov, Kusín, Lúčky, Zalužice a mesto Michalovce.

Pretek je zároveň kvalifikáciou na World Carp Cup 2012. Postupuje najvyššie umiestnené družstvo zo Slovenska.

Termín súťaže: od 4.9.2011 – do 10.9.2011.

Z prostriedkov sponzorských darov, ktoré takto získame, budeme realizovať vecné ceny pre pretekárov aj víťazov preteku. Sponzorské dary nemusia mať len finanční charakter, môžu obsahovať aj Vaše výrobne produkty. Zaslaním vášho loga, prípadne raklamy, naši sponzori budú propagovaný v časopise Poľovníctvo a Rybárstvo, na našej webovej stránke, v regionálnych novinách, televízii, na reklamných tabuliach počas preteku, na diskusných fórach a tiež si môžu usporiadať aj predajnú kampaň svojich produktov počas trvania pretekov.

Činnosť týchto pretekov zabezpečujú výlučne dobrovoľní pracovníci.

Fotodokumentáciu z I. a II. ročníka Zemplínskeho Kapra nájdete na našej webovej stránke.

Veľmi si ceníme akúkoľvek pomoc zo strany sponzorov, pretože u nás umocňujú pocit, že v snahe spropagovať a dostať znovu na výslnie našu perlu východu Zemplínsku šíravu nie sme osamotení.

Vopred ďakujeme a ostávame s pozdravom.

Vladimír Šaffa (Predseda MsO SRZ Michalovce)
MUDr. Anton Rudáš (Tajomník MsO SRZ Michalovce)

Telefón:
056/6425125, +421905476859

Email:
vladimir.saffa@stonline.sk
srzmichalovce@srzmichalovce.sk

Bankové spojenie:
číslo účtu 91017587/0900