Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Školáci zo Zalužic nám pomáhali na šírave

Školáci nám pomáhali na šírave
V spolupráci s obcou Zalužice, Mestskej organizácie SRZ Michalovce a Základnej školy v Zalužiciach dňa 12.6. 2014 Zálužická strana dostala novú podobu. Prísun PET fliaš z Laborca do Zempl. šíravy nakoniec skončil na Zalužiciach. Myšlienka zapojiť mládež do odstránenia fliaš priniesla úspech. 80 vriec je toho výsledkom a brehy šíravy od Mlyna po stred Zalužíc sú čisté. Mestská organizácia ďakuje starostovi obce riaditeľovi školy, personálu školy a hlavne študentom základnej školy za pomoc.