Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Pozdišovce – brigáda – nezáujem členov

Kosenia hrádze v Pozdišovciach sa zúčastnilo 9 členov a 5 členov výboru. Nezáujem je hlavne z okolitých obci, ako Krásnovce, Pozdišovce, Trhovište, Horovce, Bánovce, Ložín. Podobné problémy sú aj v Strážskom a Sobranciach.

Pochvala za odvedenú prácu patri hlavne p.Žinčakovi, Hreščovi M., Kolesarovi M.

Posledný dvaja menovaní pravom budú reprezentovať našu MsO na pretekoch Zemplínsky kapor 2009.

Tato hrádza sa kosí po dohode s povodím Laborca k vôli tomu, aby naša organizácia neplatila nájom za VN Pozdišovce a tým nezdvíhala členskú známku.

Ako je vidieť tento nezáujem o pomoc pri kosení speje k tomu, že bude potrebné pre ďalšie roky objednať firmu, ktorá tieto práce prevedie.