Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Mestská konferencia – Program

Program Mestskej konferencie 12.3.2017
1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová, /
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2016
4, Sprava o hospodárení organizácie za rok 2016 a návrh rozpočtu na r.2017
5, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2016
6, Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2017
7, Správa hl. hospodára + zarybnenie na rok 2017
8, Návrh stanov SRZ , pripomienky MsO Mi
9, Vyhodnotenie súťaže o najťažší úlovok roka 2016
10, Odovzdanie diplomov a vylosovanie tomboly
11, Prestávka – Diskusia
12, Správa mandátovej komisie
13, Správa návrhovej komisie
14, Návrh na uznesenie
15, Záver