Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Jesenné zarybnenie začalo potočakom, pleskáčom a karasom.

4.10.2018 Štvrtok
Dnes sme zarybnili naše rybníky a toky pstruhom potočným Pp1, pleskáčom 1 a karasom 1.
Karasom sme zarybnili VN Vyšná Rybnica 100kg, VN Vinianske jazero 100kg , VN Budkovce 100kg, VN Pozdišovce 100kg. Pleskáč 1 – VN Vyšná Rybnica – 2000ks, VN Vyšná Rybnica – 2000ks, VN Vinianske jazero – 2000ks, VN Budkovce – 2000ks.
Pstruh potočný 1 – Okná 2000ks ,prítoky ZŠ 2000ks ,Orechovsky potok 500ks
Zarybňovalo sa zo strediska Svit a strediska Košarovce. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Buksár, Kačmarský, Janoušek.