Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Členská schôdza OO Budkovce

 

 

P O Z V Á N K A

Slovenský rybársky zväz Michalovce

a OO  SRZ Budkovce
dovoľuje si Vás pozvať na

ČLENSKÚ  SCHÔDZU

ktorá sa uskutoční dňa  17 . 2 .  2024      ( v sobotu ) o 08:00 hod. v priestoroch

 

 Reštaurácie MAJA( Š. Nadzam ).

 

Program :


1, Otvorenie
2, Voľba prac. predsedníctva a komisii/mandátová, návrhová,/
3, Sprava o činnosti výboru OO SRZ Budkovce za rok 2023
3, Sprava o činnosti výboru MsO SRZ Michalovce za rok 2023
4, Správa hl. hospodára – zarybnenie na rok 2024
5, Odovzdanie diplomov
6, Prestávka
7, Diskusia
8, Správa mandátovej komisie
9, Správa návrhovej komisie
10, Návrh na uznesenie
15, Záver

Budkovce  11 .2 .2024                                  Výbor  OO SRZ Budkovce