Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Baňa 17.4. 2011 – praktické školenie

Na úvod predseda MsO p. Šaffa privítal všetkých na tejto vodnej ploche a zároveň pozval na skutočné preteky na 1.mája a odovzdal slovo vedúcemu športovej činnosti v našej MsO p. Semanovi.

Ten im poukazoval udice pre športový rybolov, rôzne finty lovu a miešania krmiva.

Tým sa začala praktická časť školenia.

Kapry hneď na začiatok vyhadzovaním ukázali, že o nás vedia. Len háčik rybárov s nástrahou im akosi nechutil.

K záveru však bolo chytených niekoľko kaprov a plotíc.

Pri odchode sa už každý tešil, že to pôjde lepšie v máji. Uvidíme!