Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

5-9.7.2017 Carp Cup Budkovce

V dňoch 5. – 9. Júla 2017 sa konal na VN Budkovce II. ďalší ročník rybárskych pretekov v love kaprov a amurov Budkovce Carp Cup 2017. Zraz pretekárov bol v stredu 5.7.2017 o 9:30 hod , o 12:00 hod. začínali samotné preteky. Na pretek sa hlásilo počas roka množstvo tímov, no možnosť nastúpiť na pretek malo len sedem z nich, nakoľko lokalita neponúka priestor pre viac družstiev. Stanovištia obsadili tieto družstvá:
CT Predátor
CT Piranha
CT MsO SRZ Michalovce
CT H+H a Dr. Baits I.
CT 51
CT H+H a Dr. Baits II.
CT RS

Počasie už tradične dalo pretekárom opäť zabrať. Prvú noc keď sme už očakávali prvé zábery, prehnala sa búrka, so silným dažďom a vetrom sprevádzaná hromami a bleskami – toto sa opakovalo tri krát za sebou. Denné a nočné teploty kolísali a to sa ukázalo aj na zaberoch. Raz to bolo lepšie, no inokedy zostával celý rybník dlhé hodiny bez záberov ryb. Čas bez záberov sa vypĺňal návštevou susedných družstiev. Na trati vládla perfektná priateľská atmosféra, aká tu ešte nebola. Každý deň podvečer sa na rybníku schádzalo množstvo rybárov a návštev, ktorý dotvárali výbornú atmosféru. Boj o stupeň víťazov pretrvával až do konca preteku, nakoľko sa nechytalo veľké množstvo rýb a družstva si nevytvárali väčší náskok a odstup jeden od druhého. Najlepšie sa netradične darilo družstvu na začiatku rybníka na štande 1. Tu sa ukázala moc prírody, vysoký stav hladiny a nápust vody do rybníka, ako si hádam z posledných rokov nevieme ani predstaviť urobil svoje. Skúsenosti družstva loviaceho na jednotke ukázali svoje znalosti a nedovolili rybám opúšťať ich vytýčený priestor. Na celom rybníku sa lovili poväčšine kapry, nebodované karasy a pleskáče, amure sa lovili len na štande 4 z kadiaľ sa vytiahla aj najväčšia bodovaná ryba pretekov. Každé družstvo chytilo niekoľko bodovaných rýb. Bodovanou rybou bol kapor o minimálnej dĺžke 45cm a amur o minimálnej dĺžke 60cm. Všetky ryby boli vrátené späť vode.

Výsledky boli takéto:
1. miesto CT H+H a Dr. Baits I. ( Jozef Brandič , Erik Angi) váha 29,59kg, 12 ks bodovaných rýb
2. miesto CT H+H a Dr. Baits II. ( Jozef Kanaloš, Andrej Seman) váha 23,17kg, 10 ks bodov. rýb
3. miesto CT Predátor (Peter Varga, Peter Groman) váha 15,74kg, 7 ks bodovaných rýb
4. miesto CT RS (Stanislav Matina, Patrik Miškanič) váha 13,50kg, 6ks bodov. rýb
5. miesto CT Piranha (Michal Paľo, Ondrej Macko, Roland Čižmár) váha 10,64kg, 5ks
6. miesto CT MsO SRZ Michalovce (Stanislav Hreha, Miroslav Maščák) váha 8,24kg, 4ks bod. rýb
7. miesto CT 51 (Peter Timovčák, Ladislav Bilik) váha 6,01kg, 3ks bodovaných rýb

najťažší úlovok súťaže: CT H+H a Dr. Baits II. – Andrej Seman, amur 3,75kg – 68cm

spolu sa ulovilo 47ks bodovaných rýb o celkovej hmotnosti 106,89kg .

Pretek usporiadala OO SRZ Budkovce pod záštitou MsO SRZ Michalovce. Usporiadaním ako aj organizáciou preteku bol poverený Andrej Seman a Jozef Kanaloš – členovia výboru OO SRZ Budkovce, správa rybníka a vyhodnotenie – Ladislav Puskajler. Rozhodcovia preteku Jozef Kanaloš, Andrej Seman, Ladislav Bilik. Usporiadateľ preteku OO SRZ Budkovce ďakuje všetkým sponzorom za hodnotné ceny, menovite OÚ Budkovce, rybárskej predajni H+H, rybárskej predajni PETER, rybárskej predajni Šupina.