Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

4.2.2018 Členská schôdza OO Sobrance

Dnes 4.2.2018 nedeľu si zvolili členovia Obvodnej organizácie Sobrance za deň , keď sa rozhodli pre Výročnú členskú schôdzu . Členská schôdza bola zároveň aj volebnou do výboru Obv.organizácie. Kandidátov do volieb bol 10, no jeden kandidát sa členskej schôdze nezúčastnil, takže podľa volebného poriadku bol vyškrtnutý z volebnej listiny. Členskej schôdze sa zúčastnilo 54 členov a títo si volili nový výbor, po prečítaní a schválení komisii . Novým predsedom Obvodnej organizácie pre volebné obdobie 2018 až 2021 sa stal p. Marcel Rožko a tajomníkom p. Martin Buksár.
Členovia Obvodnej organizácie zažili aj poďakovanie zúčastnených predstaviteľov Mestskej organizácie Michalovce dlhoročnému predsedovi Obv.org.Sobrance p. MGr. Františkovi Oravcovi v podobe odovzdanej pamätnej plakety.