Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

23.11.2019 XIII. Mimoriadny snem v Žiline

XIII. Mimoriadny snem
V sobotu 23.11.2019 sa uskutočnil v Žiline v hotely Slovakia XIII .Snem SRZ pod názvom Mimoriadny. Na tento snem si organizácie SRZ z celého Slovenska volili na členských schôdzach svojich zástupcov a to dvoch delegátov a náhradníka. Naša Mimoriadna členská schôdza konaná dňa 29.9.2019 si zvolila dvoch delegátov p. Šaffa V. a p. Angiho P. . V sobotu naši zástupcovia spolu so zástupcami organizácii z celej SR odvolávali teda starého tajomníka p. Ing. Ľ. Javora a volili si nového tajomníka. Nakoľko v programe bol aj bod Novela stanov , prejednaval sa aj tento bod. Nakoniec predsedníctvo stiahlo tento bod z rokovania, nakoľko hlasovaním ho účastníci snemu nepodporili. Prihlášky na tajomníka SRZ si podali piati záujemcov , no pri predstavovaní a oboznámení členov s ich predstavami práce do ďalšieho obdobia p. Staško svoju kandidatúru stiahol s tým , že si nedokáže predstaviť spoluprácu s doterajším prezidentom. Vo voľbách hneď v prvom kole uspel s veľkým náskokom p. Ing. Ján Kohút. V závere bola požiadavka účastníkov o vyslovenie nedôvery doterajšiemu prezidentovi. Došlo k situácii , keď v sále hlasovalo viacej ľudí , ako sa zaregistrovalo. Nakoniec dôveru prezidentovi vyslovilo rozdielom 3 hlasov viac účastníkov. Hlasovanie prebiehalo formou elektronického hlasovania a hlasovanie ohľadom voľby tajomníka tajne.
Takže do roku 2022 mame nového tajomníka a to p. Ing. Jána Kohúta, ktorému aj touto cestou v mene organizácie MsO SRZ Michalovce gratulujeme a prajeme veľa síl a rozvahu v práci pre zjednotenie SRZ.