Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

11.2.2023 Členská schôdza OO Budkovce

Dnes 11.2.2023 sa v Budkovciach uskutočnila Členská schôdza . Na pozvánky zareagovalo 22 členov, ktorých zaujímalo dianie v OO Budkovce, ale aj sprava predsedu MsO Michalovce. Perfektne pripravený program predsedu OO Budkovce Ing. Ivanka mal veľký vplyv na hladký priebeh schôdze. Vystúpenia zástupcov MsO Michalovce a to predsedu a hlavného hospodára ponúkli členom vysvetlenia k uzneseniu z Mestskej konferencie a zarybnenie vôd OO Budkovce , návrhu zarybnenia pre rok 2023. Členovia boli oboznámení z vyznamenaniami za rok 2022, ktoré výbor MsO udelí na Mestskej konferencii . Na členskej schôdzi pri príležitosti životného jubilea bol odovzdaný diplom p. Jackuličovi. Ďalší členovia si prevezmú vyznamenania v Michalovciach.
Môžeme povedať , že ani diskusia nezaostávala za kvalitou schôdze. Členovia mali pripravené otázky na predsedníctvo a hosti schôdze. Na otázky dostal každý plnohodnotnú odpoveď.
Záver patril predsedovi OO, ktorý poprial všetkým zúčastneným zdravie, šťastie a bohaté úlovky v sezóne 2023.