V štvrtok 21.3.2019 sme začali tohtoročné zarybnenie a to pstruhom potočným.
Pstruha sme zarybnili v množstve 4500 kusov. Do OKNY č.1 sme dali 2000 kusov, prítoky Zempl.šíravy 2000ks, Orechovský potok 500ks. Zarybnenie si odskúšala nová zarybňovacia komisia v zložení pp. Stretavský B., Kažmer I., a veduci Kontr.komisie p. Janoušek R., Hlavný hospodár p. Kačmarský R.,

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist