Členská schôdza Obvodnej organizácie Budkovce

Dňa 13.2.2010 uskutočnila Obvodná organizácia SRZ Budkovce členskú schôdzu. Zúčastnilo sa jej 47 členov.

Úvodom predseda Obvodnej organizácie privítal hostí z Mestskej organizácie a to predsedu MsO SRZ Michalovce p. Šaffu, podpredsedu p. Sisaka, veliteľa RS p. Hujdiča a p. Kačmarského.  p. Seman predniesol obšírnu správu o činnosti Obvodnej organizácie v roku 2009. p. Šaffa informoval o činnosti Mestskej organizácie, čerpaní prostriedkov, predaji povolení na rybolov o činnosti Rybárskej stráže. Priebehom a vedením členskej schôdze bol poverený p. Sisak. Po zvolení mandátovej a volebnej komisie sa prikročilo k voľbám. Kandidátka bola rozšírená z pôvodných 8 kandidátov na 11. V tajných voľbách bol zvolený  7 členný výbor a jeden náhradník. Výbor si zvolil pre funkčné obdobie r. 2010 až 2014 predsedu p. Semana Andreja, podpredsedu p. Vaľa Jána a hospodára p. Puskajlera Ladislava.

Po schválení zápisnice o výsledku volieb bola členská schôdza ukončená.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist