Dnes 12.11.2018 sme pokračovali v zarybnení mimo plánu zarybnenia zubáčom obyčajným, nakoľko nám dodávateľ ponúkol ďalších 300kg zubáča 20 až 30cm . Zarybnili sme VN Pozdišovce
150kg, VN Vyšná Rybnica 130kg a VN Kolibabovce 20kg. Dnes zarybňoval p. Kačmarský a na VN Kolibabovce aj s p. M.Horňakom.

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist