Mestská organizácia Michalovce dovoľuje si
Vás pozvať na
Výročné členské schôdze Obvodných organizácii
Budkovce - 17.2.2018 o 8:00 v Dome služieb na 1.poschodi
Strážske - 24.2.2018 o 16:00 v zasadačke Mestského úradu
S pozdravom

 

 

Vladimír ŠAFFA
Predseda MsO SRZ Michalovce

 

Michalovce 7.02.2018

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist